Καρέλιας: «Βλέπει» αύξηση μεριδίων στην Ελλάδα

Άνοδο πωλήσεων στο εξωτερικό και βελτίωση μεριδίων στην Ελλάδα αναμένει ο Καρέλιας. Ποιες είναι οι «δυνατές» αγορές για την εταιρία. Αύξηση κερδών στα 22,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Καρέλιας: «Βλέπει» αύξηση μεριδίων στην Ελλάδα

Χαμηλότερα αναμένεται να κινηθεί η κερδοφορία της Καπνοβιομηχανία Καρέλιας για το σύνολο της χρήσης σε σχέση με το 2013, επηρεαζόμενη από την αύξηση των δαπανών προβολής και προώθησης των σημάτων.

Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν, όπως σημειώνει η διοίκηση της ελληνικής καπνοβιομηχανίας στις ενδιάμεσες οικονομικές της καταστάσεις, από την ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ και την αποτίμηση, στο τέλος του έτους, των ταμειακών της διαθεσίμων που κρατούνται στο αμερικανικό νόμισμα.

Ειδικότερα, κατά το τρέχον δεύτερο εξάμηνο της χρήσης η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας αναμένει συνέχιση της θετικής πορείας των πωλήσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆υτικής Ευρώπης, όπως και στις αγορές αφορολογήτων της Άπω Ανατολής.

Αντιθέτως, πτωτικά, από πλευράς όγκου, αναμένονται να εξελιχθούν οι πωλήσεις στις χώρες της Βορείου και ∆υτικής Αφρικής κυρίως λόγω της ασταθούς πολιτικής κατάστασης, με παράλληλη όμως αύξηση της κερδοφορίας, ανά μονάδα πώλησης, εξαιτίας της ισοτιμίας του δολαρίου, αλλά και της μετατόπισης καπνιστών προς πιο κερδοφόρα σήματα.

Θετικά αναμένεται να κινηθεί και το μερίδιο της εταιρείας στις περισσότερες βαλκανικές αγορές, όπως και στην Duty Free αγορά της Τουρκίας.

Στην ελληνική αγορά, αναμένει μικρή μείωση πωλήσεων έναντι της περσινής χρονιάς, αλλά με αύξηση του συνολικού της μεριδίου, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό.

Το πρώτο εξάμηνο υπήρξε μείωση του όγκου των εξαγωγών στις χώρες της Β. Αφρικής, λόγω της σχετικής υπεραποθεματοποίησης τους τελευταίους μήνες του 2013 και της προσπάθειας των εκεί δικτύων διανομής να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την κερδοφορία τους, αλλά και από τις αναγκαίες αυξήσεις των εργοστασιακών τιμών σε δολάρια Η.Π.Α. από καπνοβιομηχανίες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας.

Ανοδικά πάντως κινήθηκαν οι πωλήσεις στις αγορές των χωρών της Ε.Ε., τόσο στα τσιγάρα, όσο και στο λεπτοκομμένο καπνό, ενώ οριακή μείωση υπήρξε στις αγορές της Ασίας. Σταθερότητα παρουσίασαν οι αγορές των Βαλκανικών χωρών, παρά την οικονομική κρίση που διέρχονται οι οικονομίες των χωρών αυτών και παρά την διολίσθηση των τοπικών τους νομισμάτων.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο καθαρός κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου να μειωθεί κατά 4,84%, και της εταιρείας κατά 5,96%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης 2013.

Σημειώνεται ότι οι καθαρές πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν στα 72,236 εκατ. ευρώ, από 79,263 εκατ. ευρώ και εσωτερικού στα 15,1 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ. ευρώ με τις συνολικές πωλήσεις (περιλαμβάνεται ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ) να διαμορφώνονται στο πρώτο εξάμηνο στα 341,259 εκατ. ευρώ έναντι 346,616 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Σε ότι αφορά τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 22,8 εκατ. ευρώ από 20,577 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό μικτού κέρδους επί του καθαρού κύκλου εργασιών, αυξήθηκε κατά 2,15 μονάδες περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 που οφείλεται, κυρίως, στην χρηματοδότηση της λιανικής τιμής του καπνού για στριφτό τσιγάρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v