Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιντεάλ: Προειδοποίηση για μετοχικές διακυμάνσεις

H Διοίκηση της Όμιλος ΙDEAL ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή της γεγονότα ή πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρία τα οποία δικαιολογούν μεγάλες διακυμάνσεις και την σημαντική διαφοροποίηση της τιμής της μετοχής σε σχέση με την τιμή έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών στις 2/04/2007 όπως αυτή καθορίστηκε από την Εθνική Τράπεζα ως Σύμβουλο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Κανονισμού Χ.Α.

Ιντεάλ: Προειδοποίηση για μετοχικές διακυμάνσεις
H Διοίκηση της Όμιλος ΙDEAL ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή της γεγονότα ή πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρία τα οποία δικαιολογούν μεγάλες διακυμάνσεις και την σημαντική διαφοροποίηση της τιμής της μετοχής σε σχέση με την τιμή έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών στις 2/04/2007 όπως αυτή καθορίστηκε από την Εθνική Τράπεζα ως Σύμβουλο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Κανονισμού Χ.Α.

Σε κάθε περίπτωση οι επενδυτές πρέπει να ανατρέχουν στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και στοιχεία της Εταιρίας τα οποία βρίσκονται στην διάθεση τους στα γραφεία της Εταιρίας (Κρέοντος 25, Αθήνα) και στο διαδίκτυο μας τόπο www.ideal.gr.

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα τυχόν γεγονότα ή πληροφορίες τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v