Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17/12 για έκδοση ομολογιακού

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση του κανονισμού διάθεσης μετοχών και την εκλογή μέλος του Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Σαράντης στις 17 Δεκεμβρίου.

Σαράντης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17/12 για έκδοση ομολογιακού
Η εταιρία Σαράντης συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.00, με θέματα ημερησίας διάταξης

- Την έκδοση ομολογιακού δανείου και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρίας.

- Την τροποποίηση του κανονισμού διάθεσης μετοχών (stock option).

- Την έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 16.00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v