Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Βελτίωση επιδόσεων στο εξάμηνο

Πέντε κινήσεις από τη διοίκηση του ομίλου για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Νάκας: Βελτίωση επιδόσεων στο εξάμηνο

Σύμφωνα με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2015, ο όμιλος Νάκα εμφάνισε αύξηση πωλήσεων από τα 9,06 στα 9,88 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο EBITDA από τα 662 στα 810 χιλ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 326 χιλ. (από 162 χιλ.) και καθαρά κέρδη 230 χιλ. (από 204 χιλ.). 

Στα +868 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου.

Η διοίκηση αναφερόμενη στην προβλεπόμενη πορεία της μητρικής εταιρείας και του ομίλου σημειώνει πως:

α) Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς και ακραίας ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στο Ωδείο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ» θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτική μείωσης εξόδων.

δ) Θα υπάρξει περαιτέρω μείωση κόστους διαχείρισης αποθήκης.

ε) Δρομολογούνται επαφές με νέους οίκους του εξωτερικού για σύναψη συμφωνίας διανομής των προϊόντων τους σε Ελλάδα και Κύπρο και διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v