Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Κέρδη €700 χιλ. το 2014

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2014 ανήλθαν σε κέρδη 2,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,5 εκατ. ευρώ του 2013.

Βαρβαρέσος: Κέρδη €700 χιλ. το 2014

Ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος κατά το έτος 2014 διαμορφώθηκε σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 10,96 εκατ. ευρώ ποσοστό 67,27% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2014 ανήλθαν σε κέρδη 2,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,5 εκατ. ευρώ του 2013.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Ενημερώνουμε ότι στις 09.10.2014 ολοκληρώθηκε η πώληση του ακινήτου αξίας 9.350.000 ευρώ. Το ποσό αυτό διατέθηκε για μείωση του δανεισμού της εταιρίας.

Στις 10.11.2014 αποφασίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η παράταση του προγράμματος αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η εταιρία, μέχρι τα τέλη του 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v