Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Στις 15 Μαΐου η αποκοπή μερίσματος €0,15

Από τις 15 Μαΐου οι μετοχές της Σαράντης θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2014 ύψους 0,15 ευρώ. Στις 22/5 θα ξεκινήσει η καταβολή.

Σαράντης: Στις 15 Μαΐου η αποκοπή μερίσματος €0,15
Η εταιρία Γρ. Σαραντης γνωστοποιεί ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 12.05.2015 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,14811 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 437.549 μετοχές που κατέχει η εταιρία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,15 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1350 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2014 ορίσθηκε η 15.05.2015. Δικαιούχοι στη λήψη του προμερίσματος, είναι οι μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 18.05.2015 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 22.05.2015 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Οι μέτοχοι που έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους. Οι Χειριστές θα απευθύνονται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Υποδ/νση Αναδοχών και Ειδικών Λειτουργιών αρμόδιοι κ.κ. Ηλίας Δημητρίου, τηλ : 210 9477 833 και Μάρκος Αλβέρτης 210 9477 708).

Οι μέτοχοι που δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τους Χειριστές τους μπορούν να το εισπράξουν αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους από όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κοινοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, τηλ. 210 6173065.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v