Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Mέρισμα 0,1253 ευρώ

Στην ετήσια τακτική συνέλευση της Εριουργία Τρία Αλφα της 29ης Ιουνίου 2007, ενεκρίθη, για τη χρήση 2006, καταβολή τόκου προνομιούχων μετόχων 0,1698 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί και το χαρτόσημο ήτοι καθαρό ποσό 0,1253 ευρώ.

Τρία Αλφα: Mέρισμα 0,1253 ευρώ
Στην ετήσια τακτική συνέλευση της Εριουργία Τρία Αλφα της 29ης Ιουνίου 2007, ενεκρίθη, για τη χρήση 2006, καταβολή τόκου προνομιούχων μετόχων 0,1698 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί και το χαρτόσημο ήτοι καθαρό ποσό 0,1253 ευρώ.

Δικαιούχοι των τόκων είναι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 2/7/07 σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

Από 3/7/07 οι προνομιούχες μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα καταβολής τόκων για τη χρήση 2006. Η πληρωμή των τόκων θα γίνεται από την Eurobank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v