Βογιατζόγλου: Περιορισμός ζημιών στο α΄ τρίμηνο

Παρά την υποχώρηση κατά 8,53% του κύκλου εργασιών στα 3,04 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Βογιατζόγλου Systems εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2015 μείωση ζημιών μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος στις 459 χιλ. ευρώ.

Βογιατζόγλου: Περιορισμός ζημιών στο α΄ τρίμηνο
Περιορισμό ζημιών παρά τη μείωση τζίρου εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2015 ο όμιλος της Βογιατζόγλου Systems. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις α΄ τριμήνου 2015, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έκλεισε στα 3.044 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 8,53% σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο του 2014 (3.327 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 1.029 χιλ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2014 όπου έκλεισαν στα 1.030 χιλ. ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 289 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 682 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014.

Οι ζημίες προ φόρων έφθασαν τις 382 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 801 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, ενώ οι ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του ομίλου, έφθασαν το ποσό των 459 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 624 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 2.458 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 7,85% σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους (2.668 χιλ. ευρώ). Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στις 806 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 5,45% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2014 (765 χιλ. ευρώ).

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), έφθασαν τις 310 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 705 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014.

Τέλος, οι ζημίες προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 397 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 469 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ τα αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 471 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 286 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v