Εβροφάρμα: Πρόσθετοι φόροι €122.975 για χρήσεις 2008 και 2009

Φόροι συνολικού ποσού 122.975 ευρώ από λογιστικές διαφορές καταλογίστηκαν στην Εβροφάρμα μετά τον φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008 και 2009.

Εβροφάρμα: Πρόσθετοι φόροι €122.975 για χρήσεις 2008 και 2009

Η εταιρία Εβροφάρμα ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εισηγμένης για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008 και 2009. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν επιπλέον λογιστικές διαφορές επί των οποίων καταλογίσθηκαν φόροι συνολικού ποσού 122.975 ευρώ.

Η Εβροφάρμα είχε ήδη σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και των προηγούμενων χρήσεων κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει επιβάρυνση από τους επιπλέον φόρους στην τρέχουσα χρήση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v