Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Στις 30/6 η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Την προσέλκυση κεφαλαίων, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Vidavo στις 30/6/2015.

Vidavo: Στις 30/6 η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Vidavo στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 (1.01.2014-31.12.2014) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (1.01.2014-31.12.2014).

*Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2015.

*Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

*Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

*Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2014 έως και την 31-12-2014.
Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.6.2015 (1.1.2014 έως 30.6.2015).

*Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

*Λήψη απόφασης για ανεύρεση επενδυτών για την ανάπτυξη και διάθεση νέου προϊόντος για το παιδικό άσθμα, μέσω της δημιουργίας διακριτής επιχειρηματικής ενότητας ή spin out εταιρίας.

*Λήψη απόφασης για ανεύρεση επενδυτών και προσέλκυση κεφαλαίων, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου για την εμπορική διάθεση νέου προϊόντος.

Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v