Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών ενέκρινε η ΓΣ

Τη διεύρυνση του σκοπού, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και την ταυτόχρονη αύξησή του με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Μουζάκης στις 30/6.

Μουζάκης: Μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών ενέκρινε η ΓΣ
Η εταιρία Μουζάκης ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2015 και όπου εκπροσωπήθηκε ποσοστό 83,12% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης με συμψηφισμό ζημιών προς τον σκοπό εξυγίανσης της εταιρίας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τηνταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας

Επιπλέον, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρίας, διευρύνοντας την επιχειρηματικής της δραστηριότητα σε προϊόντα διαφορετικών κλάδων ώστε να εισέλθει σε καινούργιες αγορές.

Ακόμη, η Γ.Σ. ενέκρινε τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου στις 31/12/2014(αντικατάσταση του κ. Μανιουδάκη Εμμανουήλ από τον κ. Παυλάκη Εμμανουήλ) και στις 2/2/2015 (Πρακτικού Συγκρότησης σε σώμα), που εξέλεξε σε πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τον κ. Παυλάκη Εμμανουήλ.

Επίσης, ενέκρινε την πράξη του διοικητικού συμβουλίου στις 23/03/2015 (κάλυψη της κενής θέσης του θανόντος Κολοβού Βασιλείου) από τον κ. Αθανάσιο Κάτσιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, αποδέχθηκε την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους Νιάρχου Νικήτα και στη θέση του εξέλεξε τον κ. Μουζάκη Αντώνιο ως μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v