Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Διατήρηση σκοπού αποφάσισε η Γ.Σ.

Τη διατήρηση του σκοπού της Λεβεντέρης ως έχει και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας κατά 25 έτη, ήτοι μέχρι τις 27 Αυγούστου 2048 αποφάσισε ομόφωνα η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Λεβεντέρης: Διατήρηση σκοπού αποφάσισε η Γ.Σ.
Τη διατήρηση του σκοπού της Λεβεντέρης ως έχει και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας κατά 25 έτη, ήτοι μέχρι τις 27 Αυγούστου 2048 αποφάσισε ομόφωνα η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Επισημαίνεται ότι σε σύνολο 8.321.682 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρίας, παρέστησαν 14 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 3.278.113 μετοχές, ή ποσοστό 39,39%, ήτοι πλέον του 1/3.

Σε σύνολο 2.160.524 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της εταιρίας, παρέστησαν 2 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 4.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,20%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v