Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένα κέρδη πέτυχε ο Νάκας στο έτος

Στα 620.000 ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της εισηγμένης στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Περιορισμένη υποχώρηση του κύκλου εργασιών προβλέπεται για την τρέχουσα κρίση λόγω της ύφεσης και της επιβολής ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση.

Αυξημένα κέρδη πέτυχε ο Νάκας στο έτος

Αξιοσημείωτη βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εισηγμένης εταιρείας Νάκας για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2015.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε κατά 12%, από τα 17,5 στα 19,6 εκατ. ευρώ.
• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από το 1,3 στο 1,76 εκατ. ευρώ.
• Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 735 χιλ. (από 300 χιλ.) και τα καθαρά κέρδη στα 620 χιλ. (από 199 χιλ. ευρώ).
• Τα ίδια κεφάλαια στις 30/6/2015 ανέβηκαν στα 17,38 εκατ. ευρώ.
• Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα +840 χιλ. ευρώ, ενώ οι πραγματικές επενδυτικές ταμειακές ροές στα -289 χιλ., καθώς άλλα 800 χιλ. ευρώ διατέθηκαν για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ διαχείρισης διαθεσίμων στο εξωτερικό.

Έτσι, με το συνυπολογισμό της παραπάνω τοποθέτησης, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου περιορίστηκε στις 30/6/2015 στα 4,1 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την τρέχουσα χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου και θα λήξει στις 30 Ιουνίου του 2016, η διοίκηση του εισηγμένου Ομίλου σημειώνει:

1. Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς και ακραίας ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα μειωθεί σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 5% έως 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

2. Ανάληψη έργων που αφορούν στην προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων από την κατακύρωση δημόσιων διαγωνισμών, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικής αξίας 500 χιλιάδων ευρώ.

3. Προσπάθεια περιορισμού μείωσης του αριθμού των μαθητών του ωδείου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ με απορρόφηση μέρους του Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στα δίδακτρα.

4. Μείωση λειτουργικών εξόδων, όπως μισθοδοσία, μισθώματα και λοιπές δαπάνες.

5. Ανάληψη νέων αντιπροσωπειών.

Να σημειωθεί ότι στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση το Δ.Σ. θα προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 443.800 ευρώ (0,07 ευρώ ανά τίτλο) στους μετόχους της εταιρίας.

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v