Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Πώληση ακινήτου προς 1,78 εκατ. ευρώ

Βογιατζόγλου: Πώληση ακινήτου προς 1,78 εκατ. ευρώ

Η Διοίκηση της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό την πώληση του ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας «Revos Management SRL» (γήπεδο 13.735,96 τ.μ. που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Βουκουρεστίου - Κωνστάντζας στο Βουκουρέστι Ρουμανίας) έναντι τελικού συνολικού τιμήματος 1.781.471,42 Ευρώ που αναλύεται σε ποσό 1.436.670,50 Eυρώ πλέον Φ.Π.Α. 344.800,92 Ευρώ , το οποίο τίμημα καταβλήθηκε στο σύνολό του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v