Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Από 10/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Από τις 4.12.2015 οι μετοχές της Νάκας θα είναι διαπραγματεύσιμες με τη νέα ονομαστική αξία 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 07.12.2015.

Νάκας: Από 10/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Με τη νέα ονομαστική αξία 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ θα είναι διαπραγματεύσιμες οι μετοχές της Νάκας από τις 4.12.2015.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 07ης.12.2015.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από τις 10.12.2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Νάκας της 22ας.10.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 443.800 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,67 ευρώ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 443.800 ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07€ ανά μετοχή.

Μετά τη μείωση από την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ποσό των 3.804.000 ευρώ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 236238 / 05.11.2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση του της 25ης.11.2015 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v