Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στο €1,12 εκατ. μειώθηκαν τα κέρδη στο 9μηνο

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας το εννεάμηνο της χρήσης 2015 εμφανίζεται οριακά αυξημένος κατά 0,16%, σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2014, στα 13,76 εκατ. ευρώ

AS Company: Στο €1,12 εκατ. μειώθηκαν τα κέρδη στο 9μηνο

Στην παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών της για τη περίοδο από 1.1. έως 30.9.2015 ανακοίνωσε η AS Company.

Ο Κύκλος Εργασιών  της Εταιρίας το  εννεάμηνο της χρήσης  2015  εμφανίζεται οριακά αυξημένος κατά 0,16%, σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2014, στα 13,76 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού επηρέασαν αρνητικά τον Κύκλο Εργασιών του γ` τριμήνου της χρήσης 2015, που εμφάνισε μείωση κατά 7,58% σε σχέση με αυτόν του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 2014.

Σε επίπεδο εννιαμήνου, οι αυξημένες πωλήσεις στην ελληνική αγορά και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλυψαν τις απώλειες από τις πωλήσεις προς τρίτες χώρες.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη της AS Company στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 

Περίοδος 1.1.2015-30.09.2015

σε εκατ. ευρώ

Περίοδος 1.1.2014-30.09.2014

σε εκατ. ευρώ

%

Κύκλος Εργασιών

13,76

13,74

+0,16%

Μικτά Κέρδη

6,63

7,41

-10,51%

ΕΒΙΤ

1,71

2,29

-25,54%

EBITDA

1,99

2,57

-22,64%

ΚΠΦ

1,47

2,27

-35,13%

ΚΜΦ

1,12

1,69

-33,65%

Κέρδη ανά μτχ (σε λεπτά ευρώ)

4,28

6,46

-33,74%

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της Εταιρίας στο γ` τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, εκτός της μείωσης των  πωλήσεων, επηρεάστηκαν από την άνοδο του Δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το Ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση στο εννεάμηνο της χρήσης 2015 του συντελεστή μικτού κέρδους σε 48,18% και του συντελεστή EBITDA σε 14,46% έναντι 53,93% και 18,70% αντίστοιχα, στο εννεάμηνο της χρήσης 2014.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στις 30.09.2015, αφού ληφθούν υπόψη και οι επενδύσεις της Εταιρίας σε χρηματοοικονομικά μέσα, συνεχίζει να είναι αρνητικός και ανήλθε σε 3,32 εκατ. ευρώ σε σχέση με  5,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, με την μείωση να οφείλεται κύρια στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ( 1,05 εκατ. ευρώ) και δευτερευόντως στην αύξηση των απαιτήσεων. Ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Υποχρεώσεις ανήλθε σε 3,01 φορές, επιβεβαιώνοντας την επάρκεια κεφαλαίων της Εταιρίας.

Τα προβλήματα, που δημιουργήθηκαν στις εισαγωγές το  γ` τρίμηνο του 2015 λόγω των capital controls, προκάλεσαν καθυστερήσεις στην ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού κυκλώματος  και εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις της τρέχουσας χρήσης.

Λόγω της εποχικότητας των προϊόντων της εταιρίας, τα αποτελέσματα του δ` τριμήνου, κατά το οποίο πραγματοποιείται μεγάλος μέρος των πωλήσεων, επηρεάζουν σημαντικά τα συνολικά ετήσια αποτελέσματα. Πάντως, με βάση τα συγκριτικά αποτελέσματα του εννιαμήνου, της τρέχουσας προς την προηγούμενη χρήση και τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, δεν μπορεί να προδικαστεί κάποια θετική διαφοροποίηση, όσον αφορά στη συνολική κερδοφορία, ως αποτέλεσμα ανάκαμψης του τελευταίου τριμήνου της χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v