Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στα €6,73 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2015

Τα καθαρά κέρδη της Πλαίσιο μειώθηκαν κατά 58,3% το 2015, στα 6,73 εκατ. ευρώ έναντι 16,14 εκατ. το προηγούμενο έτος. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε στα € 12,4 εκ.

Πλαίσιο: Στα €6,73 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2015

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εν μέσω κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμού της καταναλωτικής δαπάνης, το Πλαίσιο πέτυχε κερδοφορία προ φόρων στα 9,3 εκ. € και διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσής του.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκριτική χρονιά του 2014 συνιστά την πλέον κερδοφόρα στην ιστορία του Πλαισίου, γεγονός που οδηγεί σε δυσμενείς όρους σύγκρισης των βασικών οικονομικών μεγεθών:

- Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 272 εκ., λόγω της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων. Σημάδια εξομάλυνσης κατά το τέταρτο τρίμηνο με διακριτά πιο περιορισμένη υποχώρηση του κύκλου εργασιών.

- Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα € 12,4 εκ. από € 25,8 εκ. και διαμόρφωση περιθωρίου EBITDA στο επίπεδο του 4,56% κυρίως λόγω της σταθερότητας των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασμό με το μειωμένο κύκλο εργασιών. - Κέρδη προ φόρων στα € 9,3 εκ. και κέρδη μετά από φόρους στα € 6,7 εκ. .

- Διαμόρφωση των ταμειακών διαθεσίμων σε πλέον των € 41 εκ.

– περίπου στο 45% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου, τα οποία σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά χαμηλό δανεισμό οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα που υπερβαίνει τα € 31 εκ. .

- Σταθερότητα στο ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και συγκράτηση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου σε υψηλότατα επίπεδα, παρά την κατά 11 εκ. επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους εντός του 2015. Διατήρηση του δείκτη Δανειακής Μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 0,65 από 0,60.

Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 58,3% το 2015, στα 6,73 εκατ. ευρώ έναντι 16,14 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

«Το 2015 υπήρξε, ομολογουμένως, μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η διατήρηση της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς αναφορικά με τα μέτρα για την ανάκαμψη της Οικονομίας, η επιβολή από την αρχή του δευτέρου εξαμήνου των κεφαλαιακών ελέγχων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους καταθέτες / καταναλωτές, και η σύγκριση με το 2014 που υπήρξε η καλύτερη ιστορικά χρονιά για το Πλαίσιο, συνέβαλαν στη σχετικά περιορισμένη υποχώρηση των πωλήσεών μας και στο μετριασμό της κερδοφορίας μας. Είμαστε, ωστόσο, ικανοποιημένοι που, εν μέσω των συνθηκών αυτών, είμαστε η εξαίρεση στον κλάδο μας και πετύχαμε κέρδη πριν τη φορολογία που προσέγγισαν τα 10 εκατ. €, επίδοση που συγκρίνεται μόνο με αυτές των πλέον αποδοτικών για τον Όμιλό μας χρήσεων. Σε σχέση, τέλος, με την μερισματική πολιτική, σταθμίζοντας την εξαιρετική ρευστότητα που διαθέτουμε και την προσπάθεια της Διοίκησης για συνεχή ικανοποίηση των μετόχων, προτείνουμε τον περιορισμό μεν του ύψους του μερίσματος στα οκτώ ευρωλεπτά ανά μετοχή, που όμως συνιστά απόδοση της τάξης του 2% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, διπλάσια του σημερινού επιτοκίου καταθέσεων. Πρέπει να επισημάνουμε, τέλος, ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αποτίμηση της εταιρίας στο Χρηματιστήριο δεν υπερβαίνει παρά ελάχιστα τα Ίδια Κεφάλαιά της.»

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:

«Μετά το stress test που αποτέλεσαν τα capital controls για κάθε εταιρεία και μέσα στη μουδιασμένη αγορά του τελευταίου τρίμηνου, το Πλαίσιο πετυχαίνει σημαντική κερδοφορία μετά από φόρους και την ίδια στιγμή κερδίζει μερίδιο σε κάθε βασική προϊοντική κατηγορία που δραστηριοποιείται. Έχοντας ένα πολύ υγιές και ανθεκτικό δίκτυο καταστημάτων (με επιλεγμένα σημεία πώλησης που οδηγούν τις πωλήσεις ανά κατάστημα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της αγοράς) και παράλληλα υψηλή ρευστότητα, προχωρούμε στο άνοιγμα υπερκαταστήματος 2.500 τ.μ. στη Δάφνη. Το superstore της Δάφνης είναι επένδυση αξίας 2.500.000 €, περιλαμβανομένου του αποθέματος, και είναι ένα από τα βήματα της στρατηγικής ανάπτυξης του Πλαισίου για το 2016.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v