Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Μείωση 17,41% στα κέρδη του 2015

Υποχώρηση των κερδών μετά από φόρους κατά 17,41% στο 1,54 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των πωλήσεών της κατά 11,35% εμφάνισε το 2015 η AS Company.

AS Company: Μείωση 17,41% στα κέρδη του 2015

Επιδείνωση κατέγραψαν τα κέρδη μετά από φόρους της AS Company το 2015, παρά τη σημαντική αύξηση που εμφάνισαν οι πωλήσεις της το ίδιο διάστημα. Ειδικότερα, το 2015 οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 21,429 εκατ. ευρώ έναντι 19,245 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 11,35%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.258 εκατ. ευρώ έναντι 2.588 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσυνό διάστημα σημειώνοντας μικρή μείωση 6,92%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο 1,54 εκατ. ευρώ από 1,87 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 17,41%. Η μείωση της κερδοφορίας, σύμφωνα με την εταιρία, οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στη πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους λόγω της αρνητικής επίδρασης της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και απόφαση της διοίκησης να διατηρήσει τις τιμές πώλησης των προϊόντων της αμετάβλητες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, το 2015 ήταν μία πολύ ικανοποιητική χρονιά από πλευράς πωλήσεων, που παρά τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, η εταιρία πέτυχε αύξηση των πωλήσεων ενισχύοντας το μερίδιο της στην ελληνική αγορά διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ρευστότητας.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η Εταιρία συνεχίζει να έχει κερδοφόρα αποτελέσματα από τη σύσταση της σημειώνοντας ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών της.

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές, τονίζει ότι εξελίχθηκαν αυξητικά επιτυγχάνοντας άνοδο 3,1% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της χονδρικής πώλησης παιχνιδιών όσο και στην αύξηση πωλήσεων του κλάδου λιανικής παιδικών ρούχων.

Ακόμη, η εταιρία σημειώνει τον πολύ χαμηλό δανεισμό της στα 2,376 εκατ. ευρώ, που υπολείπεται των ταμιακών της διαθεσίμων ύψους 6.913 εκατ. ευρώ, διατηρώντας υψηλή αξία των ιδίων κεφαλαίων της.

Τέλος, η διοίκηση σημειώνει ότι το 2015 η εταιρία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,050 εκατ. ευρώ, ωστόσο επισημαίνει, όπως αναφέρεται και στην οικονομική έκθεση, ότι θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Αναλυτικά τα μεγέθη της εταιρίας για το 2015 έχουν ως εξής:

Ευρώ χιλ.

2015

2014

%

Κύκλος εργασιών

21,429

19,245

11,35%

Μικτά κέρδη

9,875

9,826

0,49%

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA)

2,872

3,085

-6,92%

Κέρδη προ φόρων (EBT)

2,258

2,588

-12,76%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT)

1,542

1,867

-17,41%

Κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους

0,0587

0,0711

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v