Πετρόπουλος: Στα 618 χιλ. ευρώ τα κέρδη τριμήνου

Οι πωλήσεις του ομίλου στο α΄ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 23,6 εκατ. από 17,5 εκατ. ευρώ στις 31.3.2015, αυξημένες κατά 34,8%, ωστόσο τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 618.000 από 656.000 ευρώ.

Πετρόπουλος: Στα 618 χιλ. ευρώ τα κέρδη τριμήνου

Υποχώρηση 5,8% στα 618.000 ευρώ εμφάνισαν στο α΄ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Π. Πετρόπουλος, παρά τη σημαντική αύξηση που εμφάνισαν οι πωλήσεις του το ίδιο διάστημα.

Ειδικότερα, οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,8% και ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ από 17,5 εκατ. ευρώ στις 31.3.2015.

Το EBIDTA του ομίλου ήταν 1,466 εκατ. ευρώ έναντι 1,454 εκατ. ευρώ στις 31.3.2015, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 831.000 ευρώ έναντι 871.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 618.000 ευρώ έναντι 656.000 ευρώ στις 31.3.2015.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 21,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 0,1 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 17,2% από 18,6 εκατ. στις 31.12.2015 σε 21,8 εκατ. ευρώ στις 31.3.2016.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές στα 3,8 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ στις 31.3.2015.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2016 ήταν 59,2%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v