Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Με 27,76% ο Χρ. Γεωργακόπουλος

Στην αγορά 1.593.419 μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης, συνολικής αξίας 2.230.786,60 ευρώ, προέβη στις 11/5/2016 ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, αυξάνοντας το ποσοστό του στο 27,7627% από 22,6964%.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Με 27,76% ο Χρ. Γεωργακόπουλος
Η εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την από 11/05/2016 TR-1 γνωστοποίηση που έλαβε την ως άνω ημερομηνία από τον μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, την 11/05/2016 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρίας:

- Ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος προέβη σε αγορά 1.593.419 μετοχών συνολικής αξίας 2.230.786,60

- Η κ. Ελένη Γεωργακοπούλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, προέβη σε πώληση 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης, συνολικής αξίας 280.000 ευρώ.

- Η κ. Αντωνία Γεωργακοπούλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, προέβη σε αγορά και πώληση 234.620 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 328.468 ευρώ.

Μετά τις ως άνω μεταβιβάσεις το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του κ. Γεωργακόπουλου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ευρωπαϊκής Πίστης ανήλθε από 22,6964% σε 27,7627% και αναλύεται ως εξής: Άμεση Συμμετοχή: 14,230%, Έμμεση Συμμετοχή (βάσει γενικού πληρεξουσίου):13,532%.

Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής αναλύεται ως εξής: Γεωργακοπούλου Ελένη (θυγατέρα): 3,2717%, Γεωργακοπούλου Αντωνία (θυγατέρα): 6,844% και Γεωργακοπούλου Χρυσάνθη (σύζυγος): 3,4167%. Τα δικαιώματα ψήφου των 3 αυτών μετόχων ασκούνται, βάσει γενικού πληρεξουσίου, από τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v