Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Αγοραπωλησίες από βασικούς μετόχους

Ο κ. Δημήτρης Εφραίμογλου του Μηνά, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εριουργία Τρία Άλφα, προέβη στις 21 και 22/11/2007 στην αγορά 1.969 μετοχών της εταιρίας. Η κ. Αγάπη Εφραίμογλου στις 22/11/2007 διέθεσε 719 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Τρία Άλφα: Αγοραπωλησίες από βασικούς μετόχους
Ο κ. Δημήτρης Εφραίμογλου του Μηνά, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εριουργία Τρία Άλφα, προέβη στις 21/11/2007 στην αγορά 1.100 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιωμάτων ψήφου συνολικής αξίας 18.060 ευρλω και στις 22/11/2007 στην αγορά 869 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου, συνολικής αξίας 21.590,40 ευρώ.

Επιπλέον, η κ. Αγάπη Εφραίμογλου, σύζυγος του προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας, κ. Μηνά Εφραίμογλου, στις 22/11/2007 διέθεσε 719 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, συνολικής αξίας 17.831,20 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v