Αύξηση κερδών και μείωση δανεισμού για τον Νάκα

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ανέβηκαν από τα 620 χιλ. στο 1,065 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 19,6 στα 19,3 εκατ., επειδή η προηγούμενη χρήση είχε ενισχυθεί από την επικράτηση σε δύο διαγωνισμούς ύψους δύο εκατ.

Αύξηση κερδών και μείωση δανεισμού για τον Νάκα

Περιορισμένη υστέρηση κύκλου εργασιών, αύξηση κερδών και μείωση καθαρού δανεισμού σημείωσε η εταιρεία μουσικών ειδών Νάκας κατά την δωδεκάμηνη οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2016.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 19,6 στα 19,3 εκατ. ευρώ, επειδή η προηγούμενη χρήση είχε ενισχυθεί από την επικράτηση σε δύο διαγωνισμούς ύψους δύο εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από το 1,76 στα 2,41 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από τα 620 χιλ. στο 1,065 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. ευρώ.

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές και μείωσαν τον καθαρό δανεισμό στα 2,82 εκατ. ευρώ, παρά την επιστροφή 443 χιλ. ευρώ (ή 0,07 ευρώ ανά τίτλο) στους μετόχους της εισηγμένης.

Σε ότι αφορά την πορεία της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (λήξη στις 30/6/2017), η εταιρεία σημειώνει:

Πρώτον, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς και ακραίας ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη της εταιρείας θα παραμείνουν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και 

δεύτερον, προβλέπεται αύξηση των μαθητών των ωδείων, καθώς κατά την προηγούμενη χρήση υπήρξε μείωση, εξαιτίας της ανακοίνωσης από την κυβέρνηση της επιβολής Φ.Π.Α. στα δίδακτρα.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v