ΕΥΑΘ: Στα 5,49 εκατ. ευρώ τα κέρδη εξαμήνου

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 1,2% και των μικτών και προ φόρων κερδών μεγαλύερη του 13%, αλλά οριακή μείωση των καθαρών κερδών λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στο 29% από 26%, εμφάνισε η ΕΥΑΘ στο εξάμηνο του 2015.

ΕΥΑΘ: Στα 5,49 εκατ. ευρώ τα κέρδη εξαμήνου

Υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις αυξημένες προβλέψεις, κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο εξάμηνο 2016, σημειώνοντας στα μικτά και τα προ φόρων κέρδη της αύξηση μεγαλύτερη του 13%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2016, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 37,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 1,25%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 13,24%, ενώ τα προ φόρων κέρδη άγγιξαν τα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι των 9,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας άνοδος 13,34%.

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,49 εκατ. ευρώ έναντι 5,54 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου (μείωση 0,97 %) λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.

«Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί σταθερά υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα. Το δικό μας στοίχημα, ως νέα διοίκηση, είναι αφενός να λειτουργούμε με διαφάνεια και δημοκρατία και αφετέρου να “επιστρέφουμε” τα κέρδη της εταιρίας με έργα στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ, η οποία επιτεύχθηκε κατόπιν πιέσεων της νέας διοίκησης, θα επιτρέψει στην εταιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v