Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Κέρδη €8,4 εκατ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Oι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 15,7% και διαμορφώθηκαν σε €15,1 εκατ. από €13,0 εκατ., ενώ το Περιθώριο Μικτού Κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,6%.

Lavipharm: Κέρδη €8,4 εκατ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2016, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, η Lavipharm παρουσίασε βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση του Κύκλου Εργασιών, σε συνδυασμό με την άνοδο του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της, ενοποιημένων και ατομικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 15,7% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,1 εκατ. από Ευρώ 13,0 εκατ., ενώ το Περιθώριο Μικτού Κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,6%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,1 εκατ. από Ευρώ 1,3 εκατ. το A' Εξάμηνο του 2015. Σημαντική επίδραση στον ενοποιημένο ισολογισμό της Lavipharm είχε η ολοσχερής αποπληρωμή δύο δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ, μειώνοντας έτσι το δανεισμό του Ομίλου κατά Ευρώ 39,5 εκατ., ήτοι 35,0%.

Η συναλλαγή αυτή επηρέασε τόσο τα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία μειώθηκαν κατά 33,3% όσο και τα ενοποιημένα αποτελέσματα, καθώς δημιούργησε έκτακτο, μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους Ευρώ 14,6 εκατ..

Στο πλαίσιο αυτό, τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων Ευρώ 13,3 εκατ. από ζημίες Ευρώ 5,3 εκατ. την περσινή περίοδο και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ευρώ 8,4 εκατ. από ζημίες Ευρώ 2,9 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2015.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το Α Εξάμηνο του 2016 σημείωσε σημαντική άνοδο (18,4%) και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 16,4 εκατ. έναντι Ευρώ 13,8 εκατ. το περσινό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές των διαδερμικών συστημάτων της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 40,4%, συμβάλλοντας στη βελτίωση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, το οποίο ενισχύθηκε κατά 18,4%. Το EBITDA ανήλθε σε Ευρώ 3,1 εκατ. από Ευρώ 2,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα της Lavipharm Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων Ευρώ 868 χιλ. και μετά από φόρους Ευρώ 1,1 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 8 χιλ. και Ευρώ 324 χιλ. αντίστοιχα κατά το A' Εξάμηνο του 2015.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v