Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αύξηση ποσοστού από Δ. Κωνσταντίνου

H εταιρεία Yalco γνωστοποιεί ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου του Σωκράτη προέβη την 17/01/2008 σε αγορά 50.000 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 116.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του από 13,34% να ανέλθει σε 13,72%, στα δε δικαιώματα ψήφου της εταιρείας από 31,53% στο 31,91%.

Yalco: Αύξηση ποσοστού από Δ. Κωνσταντίνου
H εταιρεία Yalco γνωστοποιεί ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου του Σωκράτη προέβη την 17/01/2008 σε αγορά 50.000 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 116.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του από 13,34% να ανέλθει σε 13,72%, στα δε δικαιώματα ψήφου της εταιρείας από 31,53% στο 31,91%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v