Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Γ.Σ. στις 12/1 για σύμβαση με ΛΑΡΚΟ και ΑΔΜΗΕ

Τη σύσταση της εταιρίας συμμετοχών όπου θα εισφερθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρους διαχωρισμού από τη ΔΕΗ, και τη σύμβαση προμήθειας με τη ΛΑΡΚΟ καλείται να εγκρίνει η έκτακτη Γ.Σ. της ΔΕΗ στις 12 Ιανουαρίου.

ΔΕΗ: Γ.Σ. στις 12/1 για σύμβαση με ΛΑΡΚΟ και ΑΔΜΗΕ
Η ΔΕΗ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

• Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.
• Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.
• Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρίας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v