Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Αναβλήθηκε η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ

Η αναβολή στη συζήτηση της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ έγινε μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η σύμβαση για την προμήθεια ενέργειας της ΛΑΡΚΟ.

ΔΕΗ: Αναβλήθηκε η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ

Αναβλήθηκε για τις 17 Ιανουαρίου η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και τη δημιουργία εταιρίας συμμετοχών στην οποία θα εισφερθεί το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Η αναβολή στη συζήτηση του πρώτου θέματος έγινε μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή της συζήτησης έγινε για καθαρά τυπικούς λόγους και συγκεκριμένα επειδή δεν μπορούσε να παρευρεθεί στη γενική συνέλευση μέλος της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Την ίδια ώρα, είχε προγραμματιστεί διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αποτελείται πλέον μόνο από τρία μέλη και συνεπώς δεν υπήρχε δυνατότητα να παραστεί ένα εξ αυτών στη γενική συνέλευση της ΔΕΗ.

«Πράσινο φως» στη σύμβαση με ΛΑΡΚΟ

Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η σύμβαση για την προμήθεια ενέργειας της ΛΑΡΚΟ και τη διευθέτηση οφειλών προηγούμενων ετών.

Τη σχετική εισήγηση υπερψήφισε και ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, που ελέγχει το 17% των μετοχών της ΔΕΗ, τασσόμενος όπως είπε με τη θέση του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο επίσης υπερψήφισε την πρόταση.

Ωστόσο το ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε δια του εκπροσώπου του ότι η εισήγηση δεν επαρκεί για να σταθμιστούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι και έθεσε τα ερωτήματα ποια είναι η θέση του εποπτεύοντος υπουργείου για το θέμα, όπως και αν υπάρχει νομική γνωμοδότηση για μη έγερση θεμάτων ανταγωνισμού η/και παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, απαντώντας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκης, ανέφερε πως δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί ιδιαίτερη γνωμοδότηση, δεδομένου ότι η συμφωνία αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο εταιριών, η οποία είναι αμοιβαία επωφελής. Ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία έχει τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος υπουργείου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ανέφερε επίσης ότι το συνολικό χρέος της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ κυμαίνεται στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ, μέγεθος το οποίο ωστόσο θα μειωθεί σε εφαρμογή της συμφωνίας και της απόφασης της διαιτησίας για οφειλές της περιόδου 2010-2013, που αναμένεται μέσα στον μήνα. Υπενθύμισε ακόμη ότι η ΔΕΗ εκτός από προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και μέτοχος της ΛΑΡΚΟ με ποσοστό 11% και αν επέλεγε να διακόψει την ηλεκτροδότηση της εταιρίας λόγω χρεών, δεν θα υπήρχε πιθανότητα να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 161 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 177.201.880 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76,38%.

Για το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

• Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

• Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

Μετά από αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3 του κν2190/1920, ως ισχύει, του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα την αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ των μετόχων, ορίσθηκε ως μετ' αναβολής ημερομηνία συνεδρίασης η 17.1.2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, όπως και η σημερινή ΕΓΣ. Η μετ' αναβολής ΓΣ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28α του κν2190/1920, ως ισχύει.

Για το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σε σύνολο 177.201.880 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 152.027.946 ψήφισαν υπέρ (85,794%), 21.384.879 ψήφισαν κατά (12,068%) και 3.789.055 απείχαν (2,138%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v