Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Έγκριση Γ.Σ. για τροποποίηση όρων ομολογιακού

Την τροποποίηση όρων του από 16/12/2013 ομολογιακού δανείου, ύψους 5 εκατ., την κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα και την μείωση των μελών του Δ.Σ. σε πέντε από επτά ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ. της Κρι Κρι στις 24/1/2017.

Κρι Κρι: Έγκριση Γ.Σ. για τροποποίηση όρων ομολογιακού
Η εταιρία Κρι Κρι γνωστοποιεί ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 24/1/2017 και όπου παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 77,851% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Για το ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού 5.000.000 ευρώ της 16ης/12/2013, εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του, που αφορά α) σε χρονική επιμήκυνση στην καταβολή δόσεων κεφαλαίου και β) σε μείωση του συμβατικού επιτοκίου.

2. Πιστοποιήθηκε η κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής επενδυτικού προγράμματος ενταχθέντος στις διατάξεις του ν.3299/04 (αποφ. υπαγωγής 10106/ΔΒΕ1309/3-9-2010) και επικυρώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατόπιν παραίτησης τριών (3) μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σχετική απόφαση του ΔΣ για τον περιορισμό των μελών του σε (5) πέντε από (7) επτά, καθώς και η εκλογή του ελλείποντος μέλους του, το οποίο ορίστηκε ως ανεξάρτητο.

4. Επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που παραιτήθηκε, από το νεοεκλεγέν ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v