Επίλεκτος: Χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά της παρελθούσας χρήσης

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 01.07.2015 - 30.06.2016.

Επίλεκτος: Χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά της παρελθούσας χρήσης
Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την εταιρεία και για όσες από τις θυγατρικές απαιτείται για την χρήση 01.07.2015 - 30.06.2016, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v