Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Κόρκακα Γεωργίου από την Επιτροπή Ελέγχου, καθόσον στο εξής θα είναι εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και στη θέση του εξέλεγξε τον κ. Κυκριλή Εµµανουήλ.

Πλαστικά Κρήτης: Αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοινώνει ότι, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2017, προχώρησε στις εξής αλλαγές στη σύνθεσή του:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Περάκης γίνεται µη εκτελεστικό µέλος.

Το Μέλος κ. Εµµανουήλ Κυκριλής γίνεται µη εκτελεστικό µέλος.

Τα Mέλη κ.κ. Γεώργιος Βαλεργάκης και Γεώργιος Κόρκακας γίνονται εκτελεστικά µέλη.

Κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη:

1) Ιωάννης Λεµπιδάκης, Πρόεδρος (εκτελεστικό µέλος).
2) Κωνσταντίνος Περάκης, Αντιπρόεδρος (µη εκτελεστικό µέλος).
3) Κατίνα - Άννα Λεµπιδάκη, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό µέλος).
4) Εµµανουήλ Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος).
5) Μιχαήλ Λεµπιδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος).
6) Ιωάννης Μελάς, Μέλος (εκτελεστικό µέλος).
7) Εµµανουήλ Κυκριλής, Μέλος (µη εκτελεστικό µέλος).
8) Γεώργιος Βαλεργάκης, Μέλος (εκτελεστικό µέλος).
9) Γεώργιος Κόρκακας, Μέλος (εκτελεστικό µέλος).
10) Αρµάος ∆ηµήτριος, Μέλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος).
11) Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης, Μέλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος).

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Κόρκακα Γεωργίου από την Επιτροπή Ελέγχου, καθόσον στο εξής θα είναι εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και στη θέση του εξέλεγξε τον κ. Κυκριλή Εµµανουήλ.

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από τους κ.κ. Εµµανουήλ Κυκριλή, ∆ηµήτριο Αρµάο και Εµµανουήλ Ανδρεαδάκη (Πρόεδρο της Επιτροπής), για να ασκήσει τις προβλεπόµενες από το νόµο αρµοδιότητες.

Οι αποφάσεις αυτές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ανακοινωθούν στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση όπου και θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση της Επιτροπής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v