Axon: Στις 8 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Τα μέτρα για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας καθώς και η εκλογή νέου ΔΣ, είναι ορισμένα από τα θέματα για τα οποία θα κληθούν να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της Axon.

Axon: Στις 8 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση
Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Axon

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2016, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2016 - 31.12.2016), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 4ο : Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο : Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Θέμα 6ο :Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

Θέμα 8ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v