Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εξάμηνο εμφανίζουν ζημίες 1,07εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 572 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Βαρβαρέσος: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος για το εξάμηνο 2017 διαμορφώθηκε στα 10,73 εκατ. ευρώ έναντι 10,22 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,03 εκατ. ευρώ ποσοστό 66% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2017 ανήλθαν σε ζημίες 263 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 215 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2016.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εξάμηνο εμφανίζουν ζημίες 1,07εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 572 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την αλλαγή του ποιοτικού μίγματος των προϊόντων που γίνεται στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού σχεδίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v