Νάκας: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση της Φίλιππος Νάκας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,585 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 951.000 ευρώ θα διατεθεί για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και επιστροφή στους μετόχους ποσού 634.000 ευρώ.

Νάκας: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η ΓΣ
Τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,585 εκατ. ευρώ, με μέρος αυτού να διατίθεται για συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών και επιστροφή στους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Φίλιππος Νάκας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Οκτωβρίου.

Στην τακτική γενική συνέλευση, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων:

-Η  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 1.585.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,25€.

-Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.585.000€ εκ των οποίων το ποσό των 951.000€ θα διατεθεί για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 634.000,00€  με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

Επίσης, εγκρίθηκε η αλλαγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την αναδιάρθρωση του μετά τις παρακάτω τροποποιήσεις: α)  αποχώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του μη εκτελεστικού μέλους κου. Γεώργιου Π. Βέργου,

β)  αλλαγή κου. Στέλιου Δ. Βασιλάκη, από εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και τοποθέτηση κας. Μαρίας Π. Χατζηγεωργίου ως εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν τούτου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 

Εκτελεστικά μέλη:

Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου.
Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου.
Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη
 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου
Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου
Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει πενταετής και λήγει στις 22 Ιουνίου 2022, όπως είχε ορισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2017.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η  εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.  Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέλιος Δ. Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 

ΜΕΛΗ

Γεώργιος Π. Βέργος. 

Αγγελική Τσαγκαράκη. 

Η αμοιβή για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε να είναι έως του ποσού  των 6.000€  ετησίως.

10.  Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v