Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελαστρον: Αυξημένα έσοδα και κέρδη το 2017

Ο όμιλος εμφάνισε αύξηση κερδών προ φόρων στα 3,1 εκατ. ευρώ, με τον τζίρο να ενισχύεται 20% στα 90,4 εκατ. ευρώ. Η πορεία του ομίλου κατά το επόμενο έτος αναμένεται να εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη διατήρηση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, τονίζει.

Ελαστρον: Αυξημένα έσοδα και κέρδη το 2017

Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελαστρον, ο οποίος ανήλθε σε 90,4 εκατ. ευρώ από 75,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 20%.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 13,3 εκατ. ευρώ ή 14,7% επί των πωλήσεων, έναντι 11,6 εκατ. ευρώ ή 15,4% επί των πωλήσεων το 2016, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,0 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω αλλαγής στη μέθοδο ενοποίησης ορισμένων εταιριών του ομίλου ως αποτέλεσμα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 27%, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 12,4 εκατ. ευρώ ή 13,9% επί των πωλήσεων, έναντι 10,2 εκατ. ευρώ ή 14,5% επί των πωλήσεων το 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο και ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η άνοδος του κύκλου εργασιών του ομίλου αποτυπώνει αφενός την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μεριδίου στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και αφετέρου την άνοδο της τιμής των Α' υλών, η οποία διατηρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εξαγωγών ανήλθε σε 29% επί του κύκλου εργασιών έναντι 14% πέρυσι.

Σε επίπεδο σχεδιασμού και με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 3ου τρίμηνου του 2017 η εξαγορά της συμμετοχής της Tata Steel στην εταιρία ΜΕΤΑΛΠΡΟ ΑΕ, με την οποία η ΕΛΑΣΤΡΟΝ απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή.

Ταυτόχρονα εντός του έτους ολοκληρώθηκε η υλοποίηση επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων ειδών καθώς και την είσοδο σε νέες προϊοντικές αγορές με σημαντική προοπτική ανάπτυξης.

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου εγκρίθηκε στις αρχές του 2ου εξαμήνου του 2017 η συγχώνευση των εταιριών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Μέσω της συγχώνευσης, στόχος της νέας εταιρίας στην οποία η ΕΛΑΣΤΡΟΝ συμμετέχει με ποσοστό 49% είναι η ισχυροποίηση των μεγεθών της μέσω αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας, μείωσης του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερης οργάνωσης.

Τέλος, βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα στον ενεργειακό τομέα του Ομίλου, ως αποτέλεσμα μείωσης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους, ενισχύοντας έτσι τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη.

Η πορεία του ομίλου κατά το επόμενο έτος αναμένεται να εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη διατήρηση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, τη βελτίωση του επιχειρηματικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και την ταχεία έναρξη υλοποίησης επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των logistics, του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα ως προς τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και ο κίνδυνος ενός επαπειλούμενου εμπορικού πολέμου μεταξύ Αμερικής και Κίνας μέσω της επιβολής δασμών σε διάφορα είδη, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των τιμών των Α' υλών και κατ' επέκταση ως προς την πορεία του κλάδου και των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω στόχος της διοίκησης και για το 2018 παραμένει, η αύξηση του ποσοστού εξαγωγών, η περαιτέρω διείσδυση στην ελληνική αγορά, καθώς και η παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ταυτοχρόνως, συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v