Εισηγμένες: Τα… «ψιλά γράμματα» των αποτελεσμάτων 2017

Τα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια σε 21 εισηγμένες, που πιθανόν να στρεβλώνουν τους δείκτες και να μην καθιστούν απόλυτα συγκρίσιμες τις επιδόσεις των ετών 2017 και 2016.

Εισηγμένες: Τα… «ψιλά γράμματα» των αποτελεσμάτων 2017

Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών το 2017, όπως προκύπτει από τις δημοσιευθείσες λογιστικές τους καταστάσεις.

Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αρκετές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο οικονομικών χρήσεων (στην περίπτωσή μας, μεταξύ του 2016 και του 2017) δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, γιατί μια σειρά έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων έχει λάβει χώρα σε κάποια από τις δύο αυτές χρονιές.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος έκτακτος παράγοντας έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του 2017, τότε πιθανόν αυτό να «αλλοιώνει» τα μηνύματα που προκύπτουν από μια σειρά χρηματιστηριακούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως π.χ. του P/E και του καθαρού χρέους προς EBITDA (Net Debt/EBITDA).

Έτσι, εξετάζοντας τις λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών κατά τη διετία 2016-2017, αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

ΑΝΕΚ: Κερδοφόρο μεν το περυσινό αποτέλεσμα στα 9,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο η επίδοση του 2017 επηρεάστηκε θετικά από έκτακτα κέρδη (διαγραφή-κούρεμα δανειακού υπολοίπου).

Έλαστρον: Τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά του 2016 λόγω διαφοροποιήσεων στη μετοχική δομή του Ομίλου. Επιπρόσθετα, ενώ τα καθαρά κέρδη βελτιώθηκαν από το 1,6 στα 2,4 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος ενέγραψε «κέρδη εξαγοράς μεριδίου θυγατρικής» ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, όταν το (επίσης έκτακτο) σχετικό κονδύλι είχε διαμορφωθεί το 2016 στις 851 χιλ. ευρώ.

ElvalHalcor: Τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περυσινά λόγω του ότι η συγχώνευση ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ έγινε στα μέσα του έτους. Πάντως, σε pro forma επίπεδο, η βελτίωση των επιδόσεων ήταν μεγάλη.

Frigoglass: Το έκτακτο κονδύλι «καθαρά έξοδα/έσοδα αναδιοργάνωσης» από -22,3 εκατ. ευρώ το 2016, διαμορφώθηκε πέρυσι σε +38,243 εκατ. ευρώ.

Ικτίνος Μάρμαρα: Για μια ακόμη χρονιά υπήρξε απομείωση της θυγατρικής ΙΔΕΗ (αιολική ενέργεια), εξέλιξη που «ψαλίδισε» την τελική κερδοφορία.

ΙΑΣΩ: Ενώ σε επίπεδο κερδών προ φόρων, από τα 4,7 εκατ. ο εισηγμένος όμιλος ανέβασε την επίδοσή του στα 6,2 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη βελτιώθηκαν πολύ περισσότερο (από τα 2,7 στα 10,5 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αναβαλλόμενη φορολογική ωφέλεια από την απομείωση της συμμετοχής της θυγατρικής IASO General.

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου των ΑΕΕΑΠ επηρεάζονται κάθε χρονιά από τις αποτιμήσεις των «εύλογων αξιών» των ακινήτων τους. Πέραν αυτού ωστόσο, τα κέρδη της Intercontinental ΑΕΕΑΠ επηρεάστηκαν το 2017 πτωτικά (και μάλιστα σημαντικά) από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές.

Καράτζης: Σε προ φόρων επίπεδο, υπήρξαν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από πώληση θυγατρικής εταιρείας (στην πράξη ενός ακινήτου) στη γερμανική TUI, ύψους 10,8 εκατ. ευρώ.

Καραμολέγκος: Τα αποτελέσματα του 2016 είχαν επηρεαστεί αρνητικά από απομείωση ύψους 5,27 εκατ. λόγω των απωλειών από την αλυσίδα Μαρινόπουλος. Το 2017 απουσιάζουν οι διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων που είχαν γίνει στη χρήση του 2016 από την υπόθεση της αλυσίδας Μαρινόπουλος (π.χ. ΚΡΙ-ΚΡΙ, Κρητών Άρτος).

Lamda Development: Καταγραφή ζημίας από την πώληση ακινήτου στο εξωτερικό.

Medicon Hellas: Η εισηγμένη αύξησε τα καθαρά κέρδη της από το 1,165 στο 1,71 εκατ. ευρώ, με τη συμβολή «κερδών από πώληση επενδύσεων» ύψους 1,399 εκατ. ευρώ.

Μύλοι Λούλη: Τα καθαρά κέρδη του 2017 διαμορφώθηκαν στα 2,758 εκατ. ευρώ (πολύ κοντά στα επίπεδα του 2016), ωστόσο πέρυσι δεν επαναλήφθηκε η έκτακτη προπέρσινη πρόβλεψη ύψους 1,7 εκατ. για «έκτακτους κινδύνους».

Μπήτρος: Στα -14,6 εκατ. οι καθαρές ζημίες της χρήσης το 2017 (έναντι -8 εκατ. το 2016), με τη «συμβολή» έκτακτων ζημιών ύψους 7,9 εκατ. ευρώ (έναντι 2,27 εκατ. το 2016).

Newsphone: Το καθαρό αποτέλεσμα από -1,375 εκατ. το 2016 έγινε κερδοφόρο το 2017 (+267 χιλ. ευρώ), ωστόσο το 2016 είχε υπάρξει λογιστική απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,998 εκατ. ευρώ, που πέρυσι περιορίστηκε στις 24 χιλ. ευρώ.

Optronics: H εισηγμένη στην ΕΝΑ εταιρεία εμφάνισε το 2017 κάμψη οικονομικών επιδόσεων, καταγράφοντας ζημίες 497 χιλ. έναντι κερδών 54 χιλ. ευρώ το 2016. Πάντως, τα αποτελέσματα του 2017 επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη επισφαλών πελατών 631 χιλ. ευρώ.

REVOIL: Η εταιρεία μείωσε το 2017 τις ζημίες της από τα 29,4 στα 2,5 εκατ. ευρώ. Πάντως, το άθροισμα μιας σειρά έκτακτων ζημιών (από αποτίμηση παγίων, από πώληση παγίων και από πρόβλεψη υποτίμησης παγίων) διαμορφώθηκε σε 3,29 εκατ. για το 2017 και σε 24,7 εκατ. για το 2016.

ΣΙΔΜΑ: Το 2017 ο εισηγμένος όμιλος περιόρισε τις ζημίες του από τα -4,33 στα -2,46 εκατ. ευρώ, πλην όμως το 2016 είχε εγγραφεί έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Pasal Development: Στα 21,4 εκατ. η καθαρή ζημία της χρήσης, ωστόσο υπήρξε λογιστική απομείωση ύψους 14,9 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό, «αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων».

Vidavo: Από τις 305 χιλ. της ζημίας προ φόρων που δημοσίευσε η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ εταιρεία, οι 203 χιλ. προέρχονται από λογιστική απομείωση συμμετοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v