ΤτΕ για Alpha Insurance: Οι ασφαλισμένοι να αναζητήσουν κάλυψη σε άλλη εταιρία

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), με ειδικό αντιπρόσωπο την εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες ΑΕ.

ΤτΕ για Alpha Insurance: Οι ασφαλισμένοι να αναζητήσουν κάλυψη σε άλλη εταιρία

Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority), σε νεότερη ανακοίνωσή της σχετικά με την ασφαλιστική επιχείρηση ALPHA INSURANCE A/S, με έδρα στη Δανία, επισημαίνει ότι, οι ασφαλισμένοι της θα πρέπει να αναζητήσουν την κάλυψή τους σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση πριν από τις 5 Ιουνίου 2018.

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), με ειδικό αντιπρόσωπο την εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες ΑΕ (τηλ. 216-4004100, fax 216- 4004198, e-mail: contact@eurostatus.gr).

Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική Alpha Insurance A/S έχει αποφασίσει να αναστείλει την παραγωγή νέων εργασιών στην Ευρώπη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v