Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ της Intralot

Την αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικής διάρκειας 24 μηνών, με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12 ενέκριναν οι μέτοχοι της εισηγμένης. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ της Intralot

Η Intralot ανακοίνωσε ότι βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.05.2018, εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την εταιρεία (σήμερα ανερχομένων σε 748.661 ίδιες μετοχές, ήτοι σε ποσοστό 0,48% του μετοχικού της κεφαλαίου, κατόπιν ακυρώσεως 2.000.000 ιδίων μετοχών και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εγκριθέν θέμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 16.05.2018 και μέχρι τις 16.05.2020, με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12, καταργούμενου του προηγούμενου προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 11.06.2018.

Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας και στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν, ή/και να διακρατηθούν για τη μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αντώνιο Κεραστάρη η παρουσίαση της προόδου στους βασικούς άξονες στρατηγικής.

Συγκεκριμένα :

Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στο μείγμα της πελατειακής βάσης την τελευταία πενταετία και οι επενδύσεις για μετατόπιση του κέντρου του ενδιαφέροντος προς ανεπτυγμένες αγορές και ειδικότερα στην αγορά των ΗΠΑ, όπου η INTRALOT επελέγη τον Ιανουάριο του 2018 από την CAMELOT για την τεχνική υποστήριξη του μεγάλου έργου της Λοταρίας του Ιλλινόις. Ακόμη συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις για την άρση της απαγόρευσης του αθλητικού στοιχήματος, με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2018 και δημιουργία μιας αγοράς εν δυνάμει άνω των USD 20 δις GGR.

Παρουσιάστηκε η επένδυση στην ολοκληρωμένη σειρά της νέας γενιάς προϊόντων της INTRALOT για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λοταριών, περιλαμβανομένου του νέου κεντρικού συστήματος λοταρίας και της νέας στοιχηματικής πλατφόρμας με βάση μια ολιστική προσέγγιση εφαρμογής ενιαίων υποδομών σε όλα τα κανάλια διανομής και κατηγορίες περιεχομένου. Οι νέες πλατφόρμες κατά κύριο λόγο διευκολύνουν τον γρήγορο εμπλουτισμό της γκάμας παιχνιδιών και τη μείωση το κόστους κτήσης των υποδομών για τους παρόχους, δημιουργώντας συντριπτικά πλεονεκτήματα για την INTRALOT έναντι του ανταγωνισμού.

Αναλύθηκε η επένδυση για την αναδιάρθρωση του δανεισμού που είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του μεσοσταθμικού ομολογιακού επιτοκίου, την επέκταση της περιόδου αποπληρωμής και την πλήρη αποπληρωμή των κοινοπρακτικών δανείων προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus