Ελινόιλ: Η Ανζελίκ Καρνέση νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί.

Ελινόιλ: Η Ανζελίκ Καρνέση νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 06/06/2018, ομόφωνα εξέλεξε την κυρία Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα,  ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Σκορίνη Νικολάου.

Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v