Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Novartis Hellas

Ο εισαγγελέας διαφθοράς ζητεί εντός δύο ημερών ενημέρωση για «το περιεχόμενο και τις κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών» της εταιρίας για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι σήμερα.

Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Novartis Hellas

Tο άνοιγμα όλων των λογαριασμών της Novartis Hellas από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι σήμερα ζητεί από τις Τράπεζες ο εισαγγελέας διαφθοράς, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Μέσω της παραγγελίας, ο εισαγγελέας διαφθοράς ζητεί εντός δύο ημερών ενημέρωση για «το περιεχόμενο και τις κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, σε ευρώ και συνάλλαγμα, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα καθώς και οποιασδήποτε φύσεως πληροφορίας σχετιζόμενη με τα προαναφερόμενα, εφόσον προκύπτουν από βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι σήμερα».

 

Εύα Καραμανώλη e.karamanoli@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus