Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δυναμικό «comeback» επιχειρεί η Μουζάκης

Πώς η εισηγμένη κλωστοβιομηχανία ξεπέρασε τα προβλήματα βιωσιμότητας, αναδιοργανώνεται και ανεβάζει τον κύκλο εργασιών της - Τι δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Εμμανουήλ Παυλάκης - Το ορόσημο του έτους 2021.

Δυναμικό «comeback» επιχειρεί η Μουζάκης

«Η εταιρεία έχει μπει σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Ξεπέρασε τα προβλήματα επιβίωσης και προχωρεί πλέον σε πολλές κινήσεις αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού». Αυτά δήλωσε ο Εμμανουήλ Παυλάκης, διευθύνων σύμβουλος της κλωστοβιομηχανίας Μουζάκης, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Ειδικότερα, αναβαθμίζεται το δίκτυο μηχανογράφησης της εταιρείας, ενδυναμώνεται το marketing, μειώνεται το κόστος, έχει εκσυγχρονιστεί ο στόλος των αυτοκινήτων της, αυξήθηκαν τα αποθέματα προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πελάτες (τώρα προσφέρεται διευρυμένη γκάμα προϊόντων σε επάρκεια), ενώ παράλληλα λανσάρονται και νέα προϊόντα (π.χ. ανδρική κάλτσα).

«Το γεγονός ότι πέρυσι σημειώσαμε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε δειλά και σε κάποια προσπάθεια επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό (αγορά νέων μηχανημάτων παραγωγής), καθώς υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα με αξιοσημείωτα ποσοστά επιδότησης» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Η ουσία είναι ότι η εισηγμένη κατάφερε κατά τα τελευταία χρόνια να ενοικιάσει το σύνολο των επενδυτικών της ακινήτων επί της οδού Προόδου στο Αιγάλεω, εισπράττοντας πολύ σημαντικά ποσά. Επιπλέον, κάνοντας χρήση του κατεπιστεύματος του αείμνηστου ιδρυτή της Ελευθερίου Μουζάκη, έχει ουσιαστικά μηδενίσει το ύψος των τραπεζικών της υποχρεώσεων (καθαρός δανεισμός στις 31/12/2017 μόλις 201 χιλ. ευρώ), χωρίς να επιβαρύνεται παράλληλα με αξιοσημείωτους χρεωστικούς τόκους.

Οι κινήσεις αυτές στη συνέχεια έδωσαν την ευχέρεια στην εισηγμένη να αναδιοργανώνεται σταδιακά και να επιδιώκει την ανάκαμψη των πωλήσεών της στο βασικό της αντικείμενο δραστηριότητας, κόντρα στη δυσμενή εγχώρια οικονομική συγκυρία και στον ανταγωνισμό των χωρών χαμηλού κόστους.

«Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο θα δούμε αύξηση των πωλήσεών μας» σημείωσε ο κ. Παυλάκης, συναρτώντας το γεγονός με το σύνολο των κινήσεων αναδιοργάνωσης που υλοποιούνται.

Πέραν αυτών, τα φετινά αποτελέσματα της Mουζάκης δεν αναμένεται να επιβαρυνθούν με δύο έκτακτες δαπάνες που πέρυσι επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία (πωλήσεις 5,87 εκατ. ευρώ, ζημίες προ φόρων 232 χιλ. ευρώ). Πρώτον, η εγγραφή ζημιών ύψους 318 χιλ. ευρώ από κλοπή μέρους παλαιών ανταλλακτικών της (το ποσό αυτό διεκδικείται από την ασφαλιστική εταιρεία) και από την πώληση άλλων παλαιών ανταλλακτικών της σε χαμηλές τιμές. Και δεύτερον, από τον σχηματισμό προβλέψεων σε παλαιές απαιτήσεις της θυγατρικής Εκκοκκιστήρια Σερρών.

Το ορόσημο του έτους 2021

Μπορεί η εταιρεία να μην έχει ουσιαστικά τραπεζικές υποχρεώσεις, πλην όμως έχει χρησιμοποιήσει το καταπίστευμα του αειμνήστου ιδρυτή της Ελευθερίου Μουζάκη, με αποτέλεσμα στις 31/12/2017 οι οφειλές της εισηγμένης στους κληρονόμους του εκλιπόντος να ανέρχονται σε 20,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι απαιτητό από τους κληρονόμους στο τέλος του έτους 2021.

Αν και είναι νωρίς για την έναρξη μιας σχετικής συζήτησης (πρωτεύει η λειτουργική ανάκαμψη της εισηγμένης), το ποσό αυτό είναι εγγεγραμμένο στις μακροπρόθεσμες λογιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας και προφανώς απασχολεί τους μετόχους τόσο της πλειοψηφίας, όσο και της μειοψηφίας. Επίσης, στις 31/12/2021 απελευθερώνονται οι κληρονόμοι του Ελευθερίου Μουζάκη από την υποχρέωση διακράτησης των μετοχών τους.

Πάντως, τα δύο βασικότερα σενάρια που ακούγονται στην αγορά είναι:

α) Το ποσό αυτό να κεφαλαιοποιηθεί μέσα από μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα την εξάλειψη της υποχρέωσης και την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των κληρονόμων στην εταιρεία και

β) Να ρευστοποιηθεί μέρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προκειμένου να εξοφληθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v