Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: «Πράσινο φως» από Επ. Αντ. για την εξαγορά της NRG Trading

Η εισηγμένη είχε ανακοινώσει στις 21 Ιουνίου την εξαγορά της NRG Trading House, εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο αγοράς άνω του 1%.

Motor Oil: «Πράσινο φως» από Επ. Αντ. για την εξαγορά της NRG Trading

Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι έλαβε την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση ποσοστού 90% του μετοχικού κεφαλαίου της δραστηριοποιούμενης στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας εταιρείας NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου την εξαγορά της NRG Trading House, εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο αγοράς άνω του 1%, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την είσοδό της στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., αποτέλεσε φυσική συνέχεια της πολύχρονης και επιτυχημένης παράδοσης του Ενεργειακού Ομίλου Χανδρή στον τομέα της Ενέργειας.

Η εταιρία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2012 στον ενεργειακό κλάδο ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και το σημερινό μερίδιο αγοράς της ξεπερνά το 1%.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Οπως αναφέρει το αποφασιστικό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 25.6.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μέσω της εξαγοράς του 90% του μετοχικού της κεφαλαίου, από την εταιρία με την επωνυμία «NRG GLOBAL ENERGY HOUSE LIMITED».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στην αγορά της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής σε πελάτες Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v