Το σχέδιο ανάπτυξης της Intercontinental ΑΕΕΑΠ

Τι δηλώνει ο Μάριος Αποστολίνας, διευθύνων σύμβουλος της Intercontinental ΑΕΕΑΠ, για το παρόν και το μέλλον της εγχώριας αγοράς ακινήτων. Με ποιους τρόπους θα αναπτυχθεί η εισηγμένη εταιρεία. Οι θέσεις για μέρισμα και το discount της μετοχής.

Το σχέδιο ανάπτυξης της Intercontinental ΑΕΕΑΠ

Με τρεις τρόπους θα επιδιώξει η Intercontinental ΑΕΕΑΠ να αναπτυχθεί μέσα στο 2019, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλός της Μάριος Αποστολίνας (φωτό), στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΧΑ για τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης.

Πρώτον, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα διαθέσιμα των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Δεύτερον, δανειζόμενη με στόχο ο συντελεστής μόχλευσης να φτάσει στο 50% (έως 75% επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο). Στις περιπτώσεις αυτές, θα αποκτώνται ακίνητα που θα αποφέρουν απόδοση ενοικίου (yield) υψηλότερη από το ύψος του επιτοκίου δανεισμού και

τρίτον, ρευστοποιώντας τμήμα των ακινήτων της, προκειμένου αφενός να «κλειδώσει» επενδυτικά κέρδη και αφετέρου να αντλήσει μετρητά που θα διαθέσει σε νέες τοποθετήσεις ακινήτων.

Ο κ. Αποστολίνας αναφέρθηκε με θετικά σχόλια για τις προοπτικές της εγχώριας αγοράς ποιοτικών εμπορικών ακινήτων: «Παρά τον καχεκτικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει μπει στον χάρτη όλων των επενδυτικών οίκων του εξωτερικού. Υπάρχει όρεξη για αύξηση της θέσης τους στη χώρα μας. Ο αριθμός των κενών κτιρίων έχει μειωθεί και όταν κτίρια βγουν προς πώληση σε λογικές τιμές, τότε εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι. Η κατανάλωση στην Ελλάδα αυξάνεται και ο τουρισμός επιδρά πολύ θετικά στην οικονομία. Η ουσία είναι ότι ο αριθμός των καλών αδιάθετων ακινήτων μειώνεται».

Επιπρόσθετα, ο CEO της εισηγμένης εταιρείας προέβλεψε πως θα δούμε τα υπάρχοντα yields να υποχωρούν σημαντικά στο μέλλον: «Σύντομα θα δούμε πτώση των αποδόσεων. Ωστόσο δεν έχει σημασία μόνο το ύψος των yields, γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζουμε και το ύψος του αριθμητή, δηλαδή τα ενοίκια. Σημαντικό είναι ότι τα ενοίκια εμφανίζουν ανοδική τάση. Νομίζω ότι τα δυσκολότερα βρίσκονται πίσω μας. Σε ό,τι αφορά τους φόρους, νομίζω πως μόνο προς τα κάτω μπορούν να κινηθούν. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση φαίνεται να έχουν κατανοήσει ότι η υπάρχουσα φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα είναι ήδη υπερβολική».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πορεία της Intercontinental ΑΕΕΑΠ και της μετοχής της, o κ. Αποστολίνας, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

• Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, το μέσο yield των ακινήτων της εταιρείας υπολογίζεται σε 8%, το υψηλότερο μεταξύ των εισηγμένων ΑΕΕΑΠ.

• Αναμένεται αύξηση εσόδων στο μέλλον, καθώς άλλες συμβάσεις προβλέπουν σύνδεση του ενοικίου με τον πληθωρισμό και κάποιες με το επίπεδο του κύκλου εργασιών των ενοικιαστών.

• Η δρομολογούμενη αύξηση του ενεργητικού της εισηγμένης δημιουργεί οικονομίες κλίμακας.

• Μερισματική πολιτική της εταιρείας είναι να διανέμεται τουλάχιστον το 75% των κερδών.

• Θεωρητικά, μια μετοχή ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύεται με discount, ή όταν αναμένεται πτώση των τιμών στα ακίνητα, ή/και όταν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας είναι υψηλά. Αντίθετα, τα λειτουργικά έξοδα της Intercontinental ΑΕΕΑΠ είναι χαμηλά και οι προοπτικές της εγχώριας αγοράς ακινήτων είναι μάλλον ανοδικές. Πιθανόν, το discount να οφείλεται στην περιορισμένη διασπορά των μετοχών της εταιρείας. Η διασπορά θα μπορούσε να διευρυνθεί, αν βελτιωνόταν το κλίμα στην αγορά.

• Θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν βρίσκεται στα σχέδια του βασικού μετόχου για το ορατό μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v