Νάκας: Στις 31/10 η αποκοπή μερίσματος €0,05/μετοχή

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

Νάκας: Στις 31/10 η αποκοπή μερίσματος €0,05/μετοχή

Η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Οκτωβρίου 2018 και σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παρ. 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Το μέρισμα για την χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018 ανέρχεται σε Ευρώ 0,05 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,0425.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” που αντικαθιστά τον κανόνα “trade date”.

Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2017-30.06.2018 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v