Κατήλθε του ορίου του 5% η συμμετοχή της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ενημερώθηκε από την BlackRock πως την 13η Μαρτίου το ποσοστό της κατήλθε του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Κατήλθε του ορίου του 5% η συμμετοχή της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως, σύμφωνα με την από 14.03.2019 σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Τράπεζα από την εταιρεία BlackRock, Inc., το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock, Inc. κατήλθε την 13.03.2019 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v