Intralot: Οι δυσάρεστοι αριθμοί και οι δύσκολες αποφάσεις

Σημαντικές αλλαγές προαναγγέλλει η διοίκηση, με αφορμή τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα του 2018. Η μεγάλη αύξηση του δανεισμού, ο περιορισμός λειτουργικής κερδοφορίας και η κάμψη εσόδων σχεδόν σε όλες τις σημαντικές αγορές.

Intralot: Οι δυσάρεστοι αριθμοί και οι δύσκολες αποφάσεις

Αντιμέτωπη με σοβαρές αποφάσεις βρίσκεται πλέον η διοίκηση της Intralot καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 που ανακοινώθηκαν χθες επιβεβαιώνουν τη δυσάρεστη εικόνα των τελευταίων μηνών.

Η εξαιρετικά αρνητική πορεία της Intralοt οδήγησε πρόσφατα -με αφορμή και την απώλεια του συμβολαίου για το αθλητικό στοίχημα στην Τουρκία- στην αποπομπή του διευθύνοντος συμβούλου Αντ. Κεραστάρη και την επιστροφή του Σωκράτη Κόκκαλη στο τιμόνι της εταιρείας.

Ο συνδυασμός της συνεχούς μείωσης των ιδίων κεφαλαίων (34,45 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018 σε επίπεδο ομίλου έναντι 89,8 εκατ. το 2017), του υψηλού δανεισμού (ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε πέρυσι κατά 104,6 εκατ. ευρώ στα 615 εκατ.) και του περιορισμού στη λειτουργική κερδοφορία (τα EBITDA περιορίστηκαν πέρυσι κατά 22,8% στα 116,5 εκατ. ευρώ) δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα. Αν δεν ανατραπεί η εικόνα του 2018, για παράδειγμα με πώληση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων (ενώ έχουν ήδη πωληθεί σημαντικότατες θυγατρικές), οι μέτοχοι της Intralοt θα χρειαστεί να βάλουν σύντομα το χέρι στην τσέπη.

Από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 προκύπτει πως σχεδόν σε όλες τις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται η Intralοt είδε τα έσοδά της να μειώνονται ή να επιβαρύνεται από συναλλαγματικές διαφορές. Για παράδειγμα, η απώλεια του συμβολαίου στην Τουρκία (η Inteltek δεν θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το αθλητικό στοίχημα μετά τον Αύγουστο) οδήγησε ήδη σε απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων κατά 17 εκατ. ευρώ.

Ακόμα και στην αγορά των ΗΠΑ, που εμφανίζεται ως νέα «Γη της Επαγγελίας» λόγω του πρόσφατου ανοίγματος του αθλητικού στοιχηματισμού, η Intralοt είδε έσοδά της να μειώνονται. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κάμψη εσόδων στις ΗΠΑ συνδέεται με το γεγονός πως υπήρξε πώληση τερματικών στο Οχάιο το δ’ τρίμηνο του 2017, υπήρξε διακοπή του συμβολαίου στη Νότια Καρολίνα και κόστη υλοποίησης στο Ιλινόι.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία εμφάνισε, όπως αναμενόταν, μειωμένες πωλήσεις κατά 11,5 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω της μετάβασης στο νέο συμβόλαιο του ΟΠΑΠ -από τον Ιούλιο του '18 και μετά-, το οποίο «έχει μικρότερη συμβατική αξία λόγω του μειωμένου αντικειμένου έργου (scope) σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο, συγκεκριμένα στο κομμάτι των αριθμο-παιχνιδιών», καθώς και στο περσινό μη επαναλαμβανόμενο έσοδο σχετικά με το έργο των Ελληνικών Λαχείων.

Τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν πέρυσι κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2017 και έφτασαν τα 870,7 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να υποστηρίζει πως ήταν αυξημένα κατά 5,7% βάσει σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους και συμμετοχές έφτασαν πέρυσι τα 58,5 εκατ. ευρώ, με επιδείνωση του περιθωρίου EBITDA κατά 2,8 μονάδες (περιορίστηκε στο 13,4% επί των εσόδων).

Το μεγάλο ερώτημα για τους αναλυτές, όπως αναμένεται να φανεί και στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, είναι τα δύο ομολογιακά δάνεια της Intralοt τα οποία λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Σεπτέμβριο του 2024 και κάποιοι όροι (covenants) παραβιάζονται. Το πρώτο δάνειο, ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 και εκδόθηκε με επιτόκιο 6,75% και το δεύτερο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 με επιτόκιο 5,25%.

Η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων προκύπτει και από τη δήλωση του επικεφαλής του ομίλου Σωκράτη Κόκκαλη, σύμφωνα με την οποία «η ανακοινωθείσα πτώση εσόδων και κερδών κατά το 2018 αναδεικνύει την ανάγκη για μια ευρείας κλίμακας αναδιοργάνωση των παραγωγικών και λειτουργικών δυνατοτήτων μας, προσβλέποντας σε σημαντικές μειώσεις κόστους και αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Για τον λόγο αυτό, πρόσφατα προχωρήσαμε σε μια διοικητική αναδιοργάνωση, ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα νέο πλάνο μείωσης κόστους μέσω καλύτερων συνεργειών μεταξύ των τμημάτων αλλά και μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των θυγατρικών».

Ο κ. Κόκκαλης επαναλαμβάνει πως η εταιρεία θα συνεχίσει να αποεπενδύει «από μη στρατηγικά πάγια, όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές». Σημειώνεται πως κατά καιρούς έχουν εξεταστεί και διάφορα άλλα σενάρια, όπως η εισαγωγή της θυγατρικής Ιntralοt USA στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v