Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση 10,6% στα έσοδα της Foodlink

Περιορίστηκαν οι ζημιές για τον όμιλο της FDL στη διάρκεια του 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1,77 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Αύξηση 10,6% στα έσοδα της Foodlink

Βελτίωση εμφάνισαν το 2018 οι οικονομικές επιδόσεις της Foodlink που ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 10,63% σε ενοποιημένη βάση και κατά 8,6% σε επίπεδο μητρικής. Η εταιρεία σχολιάζει πως η επίδοση αυτή δείχνει ότι ξεπεράστηκαν τα προβλήματα της προηγούμενης διετίας από τη διακοπή της συνεργασίας με την Μαρινόπουλος Α.Ε. λόγω της πτώχευσής της. Στα θετικά αποτελέσματα συνέβαλλαν, τόσο η εξαγορά της Κυπριακής Εταιρείας DIAPO LTD, όσο και οι νέες συνεργασίες, που ανέπτυξε ο Όμιλος.

Σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα αποτυπώνονται ως εξής: 1,77 εκ. ευρώ για τον Όμιλο & 1,80 εκ. ευρώ για την Εταιρεία

Η εταιρεία Foodlink παρουσιάζει Κέρδη προ Φόρων ύψους 445 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,56 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο Όμιλος περιόρισε τις ζημιές του στα 360 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,34 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου το 2018, από 7,83 εκ. ευρώ (2017), μειώθηκε στα 5,12 εκ. ευρώ, ενώ για τη Foodlink μειώθηκε στα 5,51 εκ. ευρώ από 8,81 εκ. ευρώ (2017).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v