Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Αυξημένος τζίρος και EBITDA το 2018

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της εισηγμένης διαμορφώθηκε σε 34,1 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρω το 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,1%. το EBITDA διαμορφώθηκε σε 6,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 38,1%

Lavipharm: Αυξημένος τζίρος και EBITDA το 2018

Κερδοφορία παρουσιάζει και το 2018 η Lavipharm λόγω της περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στη διεθνή αγορά και της εν γένει ενίσχυσης των Οικονομικών Μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 34,1 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρω το 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,1%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεων των δύο διαδερμικών συστημάτων της Εταιρείας στη διεθνή αγορά αλλά και στην ενίσχυση των πωλήσεων φαρμάκου στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές των δύο αυτών στρατηγικών προϊόντων συνεισέφεραν 12,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 35,4% στο συνολικό Κύκλο Εργασιών του Ομίλου, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2017. Το Μικτό Κέρδος το 2018 διαμορφώθηκε σε 17,8 εκατ. ευρώ από 16,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4%. Τα Λειτουργικά Έξοδα το 2018 διαμορφώθηκαν σε 16,2 εκατ. ευρώ από 17,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 4,9%, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ορθολογικοποίησης δαπανών.

Έτσι, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 6,2 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 38,1% σε σχέση με το 2017. Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ το 2017. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη χρήση περιελάμβανε κέρδος ύψους 14,3 εκατ. ευρώ λόγω παύσης ενοποίησης της αμερικανικής θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp. και έτσι τα μεγέθη αυτά δεν είναι συγκρίσιμα. Ομοίως, τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών κατά το 2018 διαμορφώθηκε σε 21,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Το Μικτό Κέρδος το 2018 διαμορφώθηκε σε 10,7 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 10,4%.

Τα Λειτουργικά Έξοδα το 2018 μειώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ από 10,0 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας σημαντική πτώση 21,4%. Έτσι, το EBITDA αυξήθηκε σε 7,1 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενισχυμένο κατά 44,2% σε σχέση με το 2017. Τέλος, τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,3 εκατ. ευρώ το 2017 και περιλαμβάνουν απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές Εταιρείες 3,9 εκ. ευρώ στη χρήση του 2018 και 4,1 εκ. ευρώ στη χρήση του 2017.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη με βασικό πυλώνα την εξαγωγική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων στην Ελλάδα και τη συνεχή προσπάθεια συγκράτησης των εξόδων συμβάλλουν στη θετική απόδοση του Ομίλου. Παράλληλα, ενισχύεται η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της Lavipharm στην ελληνική και διεθνή αγορά.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v