Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση ζημιών και μείωση τζίρου το 2018 για τη Βαρβαρέσος

Η εισηγμένη ανακοίνωσε μειωμένο τζίρο 25%, συνέπεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 06.01.2018 και της έλλειψης χρηματοδότησης.

Αύξηση ζημιών και μείωση τζίρου το 2018 για τη Βαρβαρέσος

Ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος ΑΕ κατά το έτος 2018 διαμορφώθηκε σε 14,48 εκατ. ευρώ έναντι 19,35 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, μειωμένος κατά 25%, λόγω της μειωμένης παραγωγής, συνέπεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 06.01.2018 και της έλλειψης χρηματοδότησης.

Παράλληλα η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις 2,4 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τις γραμμές παραγωγής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επενδυτικού της σχεδίου από τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που αφορά στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και τη διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 11,66 εκατ. ευρώ, ποσοστό 80,58% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 ανήλθαν σε ζημίες 1,39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 288 χιλ. ευρώ του 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -473,28 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 802,24 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρείας εμφανίζουν ζημίες 3,59 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,27 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v