Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκτίναξη κερδών για τον όμιλο Vivartia

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε €59,1 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα €7,2 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. το 2017.

Εκτίναξη κερδών για τον όμιλο Vivartia

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG, αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε €606,6 εκατ. (€582,8 εκατ. το 2017), με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητάς του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και ο Κλάδος Κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ο Κλάδος Εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%), απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών).

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ακολούθησαν την αυξητική τάση των πωλήσεων (+4,8%) και ανήλθαν σε €59,1 εκατ. έναντι €56,4 εκατ. το 2017. Αυξητικά κινήθηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €7,2 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. το 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,8 εκατ. έναντι €0,3 εκατ. το 2017.

Σημαντική εξέλιξη για τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, με όρους που εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα μέχρι το 2024.

Για το 2019, προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της ηγετικής θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v