Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Η Αρετή Λεβεντέρη είναι η πρόεδρος του ΔΣ και η Λητώ Λεβεντέρη Διευθύνουσα Σύμβουλος

Λεβεντέρης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Μετα την από 9/5/2019 συνεδρίαση του ΔΣ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λεβεντέρης απαρτίζεται απο τους παρακάτω:

Εκτελεστικά μέλη

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος Ευσταθίου, Πρέδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος

PETER KEIL του HERBERT, Αντιπρόεδρος

Μη Εκτελεστικά μέλη

KARL HEINZ LENNINGHAUS, Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ του Πέτρου, Σύμβουλος

ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗτου Ευσταθίου, Σύμβουλος

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου, Σύμβουλος  Ανεξάρτητο Μέλος       

ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου, Σύμβουλος  Ανεξάρτητο Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v